ردکردن این
پروانه13361 لوله های آبرسانی تحت فشار UPVC

شرکت شیلنگ و لوله خوزستان در مسیر توسعه و تنوع محصولات  خود موفق به اخذ هفتمین پروانه استاندارد ملی ایران به شماره 2-13361 لوله‌های تحت فشارUPVCگردید

اخذ پروانه استاندارد ملی ایران به شماره 2-13361 لوله‌های UPVC مصارف آبرسانی و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار  شرکت شیلنگ و لوله خوزستان به

ادامه مطلب »

خلاصه سمینار آموزشی کاربردی سازی مبحث ۱۶مقررات ملی ساختمان، ویژه طراحان، ناظرین و مجریان تاسیسات آذر ماه ۱۴۰۰

این سمینارآموزشی با هدف افزایش دانش فنی فعالان و ناظران تاسیسات ساختمان و معرفی محصولات شرکت شیلنگ و لوله خوزستان، توسط گروه آموزشی تخصصی خانه

ادامه مطلب »

گزارش خبری بازدیداعضای کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان از شرکت شیلنگ و لوله خوزستان

قندریز: مراکز تولیدی محصولات ساختمانی استاندارد معرفی شوند. نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان گفت: باید در جهت افزایش ارتباطات با مراکز صنعتی تلاش

ادامه مطلب »