ردکردن این

تقدیر از مدیرعامل شرکت شیلنگ و لوله خوزستان

با حضور نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ، از مشارکت و همکاری شرکت شلینگ و لوله خوزستان در برگزاری روز مهندس تقدیر شد.
به گزارش سازه نیوز ،در آیین یاد شده که با حضور رییس ،اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان ، خانواده مهندسان عضو نظام مهندسی  و در تالار مهر برگزار گردید  از مشارکت عباس مددی مدیرعامل شزکت شیلنگ و لوله خوزستان در برگزاری روز مهندس نجلیل شد.