ردکردن این
pipe04-products

لوله های UPVCجهت عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی بر اساس استاندارد ملی ۱۱۱۰۵ (DIN 16873:1997)

لوله های برای عبور کابل در سیستم های مخابرات و سیستم های قدرت الکتریکی (ولتاژ بالا و پایین) وهمچنین برای نصب کانال های مدفون در خاک که در سیستم های الکتریکی و مخابراتیبه کار می روند کاربرد دارد.

مشخصات لوله های UPVC جهت عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی بر اساس استاندارد ملی
۱۱۱۰۵ (DIN 16873:1997)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
۵۰
۱.۸
۶۳
۱.۹
۶۳
۲
۶۳
۳
۹۰
۳
۱۱۰
۲.۲
۱۱۰
۳.۲
۱۱۰
۳.۸
۱۱۰
۵.۳
۱۲۵
۲.۵
۱۲۵
۳
۱۶۰
۴.۷
۲۰۰
۴

ویژگی های لوله های عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی شیلنگ و لوله خوزستان

۱. کاربرد در خطوط برق، مخابرات، شبکه، اعلان حریق و ….
۲. مقاومت در برابر عدم گسترش شعله (خاصیت خود خاموش شوندگی)
۳. حرکت روان کابل در داخل لوله بدلیل صیقلی بودن سطح داخلی آن
۴. از لحاظ اقتصادی به صرفه می باشد
۵. مقاومت در برابر ضربات
۶. مقاومت در برابر سایش/ خراش
۷. استحکام کششی بلند مدت
۸. مقاومت در برابر خوردگی
۹. استحکام بالا، وزن سبک
۱۰. مقاومت شیمیایی بالا
۱۱. مقاومت دمایی بالا
۱۲. عایق بودن و عدم انتقال الکتریکی
۱۳. سهولت حمل و نقل، انبار و اجرا
۱۴. مقاومت در برابر رطوبت

آزمونهای بررسی کیفیت لوله های عبور کابل الکتریکی و مخابراتی شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، استحکام (مقاومت) ضربه، دمای نرمی (ویکات)، برگشت طولی تحت اثر حرارت (تغییر ظاهری و ابعادی) و نشانه گذاری و مستندات. 

پروانه استاندارد