ردکردن این
etesal03-products

تبدیل غیر هم مرکز

تبدیل غیر هم مرکز یکی از اتصالات عمومی در شبکه فاضلاب ساختمان است و برای تعویض سایز مورد استفاده قرار می گیرد .در زمان لوله کشی ممکن است به تغییر سایز لوله نیاز باشد و سایز لوله در موقعیت های مختلف تغییر کند تا لوله ها با سایزهای متفاوت بتوانند به هم اتصال پیدا کنند. در این مواقع اتصالی کاربرد دارد که بتواند بدون کوچکترین نشتی، مایع درون این دو لوله را به یکدیگر متصل کند. “تبدیل غیر هم مرکز” تولید شده در گروه تولیدی شیلنگ و لوله خوزستان به خوبی این عمل را انجام می دهد .اتصال تبدیل شیلنگ و لوله خوزستان دارای طراحی مهندسی و مقاوم در برابر فشار بارهای خارجی با کمترین افت فشار در سایزهای مختلف و با کاربردهای عمومی و تخصصی بر اساس استاندارد INSO 9119-1 , BSEN 1329-1 قابل تولید است.

مشخصات اتصالات تبدیل غیر هم مرکز مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی
1-9119. (EN 1329-1)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
کد موارد مصرف
۶۳-۹۰
۳
B
۶۳-۱۱۰
۳.۲
BD
۹۰-۱۱۰
۳.۲
BD
۹۰-۱۲۵
۳.۲
BD
۱۱۰-۱۲۵
۳.۲
BD
۱۱۰-۱۶۰
۴
BD
۱۲۵-۱۶۰
۴
BD

برحسب حوزه کاربرد کدهای زیر برای اتصالات فاضلاب U-PVC  مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) B: برای استفاده در رو کار داخل ساختمان یابرای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

ب) D: کاربرد در فاصله یک متر از ساختمان و یا کمتر، جایی که لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

ج) BD: برای استفاده در هردو حوزه کاربر B و D در نظر گرفته می شود.

آزمونهای بررسی کیفیت اتصالات شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، دمای نرمی (ویکات)، اثرات حرارت دهی (تغییر ظاهری در قسمت نقطه تزریق)، آزمون سفتی حلقوی (نوع کاربری BD) و تعیین میزان درصد رزین(پی وی سی)

پروانه استاندارد