ردکردن این
etesal04-products

زانوی ۴۵ درجه

از مواردی که در تاسیسات به تعدد استفاده می شود زانو ۴۵درجه UPVC است. این اتصال فاضلابی در شرکت شیلنگ و لوله خوزستان از مواد اولیه پی وی سی، با طراحی قالب و ماشین الات پیشرفته به گونه ای است که از کیفیت بالا و کارایی مناسب برخورداراست. در طراحی و ساخت این محصول استاندارد INSO9119-1 و BSEN 1329 رعایت شده است.
زانوی ۴۵ درجه برای اتصال دو قطعه لوله UPVC به یکدیگر در زاویه ۴۵ درجه (یا ۱۳۵ درجه خارجی) به یکدیگر طراحی شده اند. زانو ۴۵ درجه با ایجاد زاویه در مسیر با یک گردش نیمه فشار مکانیکی کمتری ایجاد می کند و هم در نهایت جلوی ضربه سیال و ایجاد لرزش بر روی خط لوله را می گیرد.
از دیگر کاربرد های این اتصال زانو ۴۵ درجه سایز۳۲ – ۴۰ – ۵۰ میلیمتر است که در بیشتر موارد در تخلیه پساب کولر(درین) و عبور کابل برق، جارو مرکزی و گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مشخصات اتصالات زانو ۴۵ درجه مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی
۱-۹۱۱۹. (EN 1329-1)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
کد موارد مصرف
۳۲
۳
B
۴۰
۳
‌B
۵۰
۳
B
۶۳
۳
B
۹۰
۳
BD
۱۱۰
۳.۲
BD
۱۲۵
۳.۲
BD
۱۶۰
۴
BD

برحسب حوزه کاربرد کدهای زیر برایاتصالات فاضلاب U-PVC  مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) B: برای استفاده در رو کار داخل ساختمان یابرای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

ب) D: کاربرد در فاصله یک متر از ساختمان و یا کمتر، جایی که لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

ج) BD: برای استفاده در هردو حوزه کاربر B و D در نظر گرفته می شود.

آزمونهای بررسی کیفیت اتصالات شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، دمای نرمی (ویکات)، اثرات حرارت دهی (تغییر ظاهری در قسمت نقطه تزریق)، آزمون سفتی حلقوی (نوع کاربری BD) و تعیین میزان درصد رزین(پی وی سی)

پروانه استاندارد