ردکردن این
etesal05-products

زانو ۹۰ درجه

این اتصال فاضلابی در شرکت شیلنگ و لوله خوزستان از مواد اولیه پی وی سی، با طراحی قالب و ماشین الات پیشرفته به گونه ای است که از کیفیت بالا و کارایی مناسب برخورداراست. در طراحی و ساخت این محصول استاندارد INSO 9119-1 و BSEN 1329 رعایت شده است.

زانو ۹۰ درجه پلیکا UPVC در تاسیسات ساختمان از پرمصرف ترین هاست واین محصول به تعداد زیادی در یک پروژه ساختمانی و یا آبرسانی در کشاورزی استفاده می شود. زانو۹۰ درجه برای اتصال دو قطعه لوله UPVC به یکدیگر در زاویه ۹۰ درجه به یکدیگر طراحی شده است.

‏ ‏ از دیگر کاربرد های این اتصال زانو ۹۰ درجه سایز ۵۰،۴۰،۳۲ میلیمتر است که در  بیشتر موارد د رتخلیه پساب کولر(درین) و عبور کابل برق، جارو مرکزی و گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات اتصالات زانو ۹۰ درجه مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی
۹۱۱۹-۱ (EN 1329-1)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
کد موارد مصرف
۳۲
۳
B
۴۰
۳
‌B
۵۰
۳
B
۶۳
۳
B
۹۰
۳
BD
۱۱۰
۳.۲
BD
۱۲۵
۳.۲
BD
۱۶۰
۴
BD

برحسب حوزه کاربرد کدهای زیر برایاتصالات فاضلاب U-PVC  مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) B: برای استفاده در رو کار داخل ساختمان یابرای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

ب) D: کاربرد در فاصله یک متر از ساختمان و یا کمتر، جایی که لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

ج) BD: برای استفاده در هردو حوزه کاربر B و D در نظر گرفته می شود.

آزمونهای بررسی کیفیت اتصالات شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، دمای نرمی (ویکات)، اثرات حرارت دهی (تغییر ظاهری در قسمت نقطه تزریق)، آزمون سفتی حلقوی (نوع کاربری BD) و تعیین میزان درصد رزین(پی وی سی)

پروانه استاندارد