ردکردن این
etesal07-products

سه راه تبدیل ۴۵ درجه

یک سه راهی با خاصیت تبدیل قطر لوله به صورت چهل و پنج درجه می باشد، که در شبکه فاضلاب ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. در زمان لوله کشی ممکن است به تغییر سایز لوله نیاز باشد و سایز لوله در موقعیت های مختلف تغییر کند تا لوله ها با سایزهای متفاوت بتوانند به هم اتصال پیدا کنند. در این مواقع اتصالی کاربرد دارد که بتواند بدون کوچکترین نشتی، مایع درون این دو لوله را به یکدیگر متصل کند. “سه راه تبدیل ۴۵ درجه” تولید شده در گروه تولیدی شیلنگ و لوله خوزستان به خوبی این عمل را انجام می دهد. این محصول بر اساس استاندارد: INSO9119-1 , BS EN1329-1 رعایت شده است.


مشخصات اتصالات سه راه تبدیل ۴۵ درجه مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹. (EN 1329-1)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
کد موارد مصرف
۶۳-۹۰
۳
B
۶۳-۱۱۰
۳.۲
BD
۹۰-۱۱۰
۳.۲
BD
۱۱۰-۱۲۵
۳.۲
BD
۱۱۰-۱۶۰
۴
BD

برحسب حوزه کاربرد کدهای زیر برایاتصالات فاضلاب U-PVC  مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) B: برای استفاده در رو کار داخل ساختمان یابرای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

ب) D: کاربرد در فاصله یک متر از ساختمان و یا کمتر، جایی که لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

ج) BD: برای استفاده در هردو حوزه کاربر B و D در نظر گرفته می شود.

آزمونهای بررسی کیفیت اتصالات شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، دمای نرمی (ویکات)، اثرات حرارت دهی (تغییر ظاهری در قسمت نقطه تزریق)، آزمون سفتی حلقوی (نوع کاربری BD) و تعیین میزان درصد رزین(پی وی سی)

پروانه استاندارد