ردکردن این
etesal13-products

سه راه دریچه بازدید

این اتصال برای تست نشتی آب و همچنین رفع انسداد لوله‌ها از این نوع دریچه‌ها استفاده می‌شود. این دریچه‌ها در منتهاالیه لوله‌های فرعی نصب شده تا عملیات رفع گرفتگی لوله و یا تمیز کردن لوله‌ها به سهولت انجام شود. اتصال سه راه دریچه بازدید از سه قسمت درب، بدنه و واشر آب بند که درون درب آن قرار می گیرد تشکیل شده وبه صورت رزوه ایی(پیچی) قابل باز و بسته شدن است. این محصول در شرکت شیلنگ و لوله خوزستان با طراحی مهندسی و مقاوم در برابر فشار بارهای خارجی با کمترین افت فشار در سایزهای مختلف و با کاربردهای عمومی و تخصصی بر اساس استاندارد INSO9119-1 , BS EN1329-1 قابل تولید است

مشخصات اتصالات سه راه دریچه بازدید مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی 1-9119. (EN 1329-1)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
کد موارد مصرف
۱۱۰
۳.۲
BD

برحسب حوزه کاربرد کدهای زیر برایاتصالات فاضلاب U-PVC  مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) B: برای استفاده در رو کار داخل ساختمان یابرای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

ب) D: کاربرد در فاصله یک متر از ساختمان و یا کمتر، جایی که لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

ج) BD: برای استفاده در هردو حوزه کاربر B و D در نظر گرفته می شود.

آزمونهای بررسی کیفیت اتصالات شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، دمای نرمی (ویکات)، اثرات حرارت دهی (تغییر ظاهری در قسمت نقطه تزریق)، آزمون سفتی حلقوی (نوع کاربری BD) و تعیین میزان درصد رزین(پی وی سی)

پروانه استاندارد