ردکردن این
etesal08-products

سه راه ۴۵ درجه

از پر مصرف ترین اتصالات در لوله کشی فاضلاب ساختمان انواع سه راهی ها هستندکه بازاویه مناسب جهت ایجتد انشعاب دلخواه در سیستم لوله کشی در رایزرهای عمودی استفاده می شود. این اتصال فاضلابی در شرکت شیلنگ و لوله خوزستان از مواد اولیه پی وی سی، با طراحی قالب و ماشین الات پیشرفته به گونه ای است که از کیفیت بالا و کارایی مناسب برخورداراست. در طراحی و ساخت این محصول استاندارد INSO9119-1 و BS EN1329 رعایت شده است.
‏ از دیگر کاربرد های این اتصال سه راه ۴۵درجه سایز ،۴۰،۵۰۳۲ میلیمتر است که در  بیشتر موارد د رتخلیه پساب کولر(درین) و عبور کابل برق، جارو مرکزی و گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات اتصالات سه راه ۴۵ درجه مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی
۱-۹۱۱۹. (EN 1329-1)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
کد موارد مصرف
۳۲
۳
B
۴۰
۳
‌B
۵۰
۳
B
۶۳
۳
B
۹۰
۳
BD
۱۱۰
۳.۲
BD
۱۲۵
۳.۲
BD
۱۶۰
۴
BD

برحسب حوزه کاربرد کدهای زیر برایاتصالات فاضلاب U-PVC  مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) B: برای استفاده در رو کار داخل ساختمان یابرای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

ب) D: کاربرد در فاصله یک متر از ساختمان و یا کمتر، جایی که لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

ج) BD: برای استفاده در هردو حوزه کاربر B و D در نظر گرفته می شود.

آزمونهای بررسی کیفیت اتصالات شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، دمای نرمی (ویکات)، اثرات حرارت دهی (تغییر ظاهری در قسمت نقطه تزریق)، آزمون سفتی حلقوی (نوع کاربری BD) و تعیین میزان درصد رزین(پی وی سی)

پروانه استاندارد