ردکردن این
etesal01-products

سیفون

نوعی اتصال است که اغلب در سرویس‌های بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مانع از برگشتن فاضلاب
 بوی بد و جانوران موزی از درون شبکه فاضلاب به داخل ساختمان می شود. این اتصال فاضلابی در شرکت شیلنگ و لوله خوزستان از مواد اولیه پی وی سی ، با فرمولاسیون منحصر بفرد، طراحی قالب و ماشین الات پیشرفته به گونه‌ای است که از کیفیت بالا و کارایی مناسب برخوردار است که این موارد در طراحی و ساخت این محصول بر اساس استاندارد INSO 9119-1 , BSEN 1329-1 رعایت شده است .سیفون باید به گونه‌ای باشد که مواد مختلف در آن رسوب نکند و باقی نماند. داخل سیفون باید صاف و عاری از هرگونه زایٔده، برآمدگی و مانع باشد.

مشخصات اتصالات سیفون مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی
۱-۹۱۱۹. (EN ۱۳۲۹-۱)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
کد موارد مصرف
۶۳
۳
B
۹۰
۳.۲
BD
۱۱۰
۳.۲
BD
۱۱۰-۱۲۵
۳.۲
BD

برحسب حوزه کاربرد کدهای زیر برایاتصالات فاضلاب U-PVC  مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) B: برای استفاده در رو کار داخل ساختمان یابرای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

ب) D: کاربرد در فاصله یک متر از ساختمان و یا کمتر، جایی که لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

ج) BD: برای استفاده در هردو حوزه کاربر B و D در نظر گرفته می شود.

آزمونهای بررسی کیفیت اتصالات شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، دمای نرمی (ویکات)، اثرات حرارت دهی (تغییر ظاهری در قسمت نقطه تزریق)، آزمون سفتی حلقوی (نوع کاربری BD) و تعیین میزان درصد رزین(پی وی سی)

پروانه استاندارد