ردکردن این
etesal15-products

کلاهک هواکش

کلاهک هواکش UPVC نوعی از اتصالات پلیکا می باشد که روی سرباز لوله هواکش عمودی فاضلاب ، یا لوله عمودی فاضلاب سنگین سوار می‌شود تا از آن محافظت کند و مانع سقوط اجسام به داخل لوله می‌شود. کلاهک هواکش شیلنگ و لوله خوزستان یکی از محصولات اخیر کارخانه میباشد که جایگزین هواکش های قدیمی شده است و هزینه مناسب تر و جای کمتر و ظاهری زیباتر نسبت به هواکش های(T) شکل یا اتصال چند زانو پلیکا دارد. لازم به ذکر است هر سه سایز۹۰، ۱۱۰ و ۱۲۵ این محصول در قالب یک محصول وجود دارد.

مشخصات اتصالات سیفون مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی
1-9119. (EN 1329-1)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
کد موارد مصرف
۹۰ – ۱۱۰ – ۱۲۵
۳.۲
پشت بام

برحسب حوزه کاربرد کدهای زیر برایاتصالات فاضلاب U-PVC  مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) B: برای استفاده در رو کار داخل ساختمان یابرای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

ب) D: کاربرد در فاصله یک متر از ساختمان و یا کمتر، جایی که لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

ج) BD: برای استفاده در هردو حوزه کاربر B و D در نظر گرفته می شود.

آزمونهای بررسی کیفیت اتصالات شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، دمای نرمی (ویکات)، اثرات حرارت دهی (تغییر ظاهری در قسمت نقطه تزریق)، آزمون سفتی حلقوی (نوع کاربری BD) و تعیین میزان درصد رزین(پی وی سی)

پروانه استاندارد