ردکردن این
pipe02-products

لوله های مورد مصرف در تخلیه فاضلاب شهری بدون فشار

لوله های مورد مصرف در تخلیه فاضلاب شهری بدون فشار در شرکت شیلنگ و لوله خوزستان بر اساس استاندارد (ISIRI 9118) یا استاندارد DIN-EN 1401 به رنگ طوسی تولید می‌شوند. این لوله‌ها بسته به ویژگی‌های مورد نظر در سه گروه با مقاومت‌های سفتی حلقوی (مقاومت در برابر فشار خارجی) متفاوت (SN2,SN4,SN8) قابل تولید است. شرکت شیلنگ و لوله خوزستان در صورت درخواست مشتریان قادر به تولید لوله‌های فاضلابی شهری در دو نوع چسبی و پوشفیت (اورینگی) میباشد.

لوله های فاضلابی در حوزه های صنعتی مختلفی بسیار پرکاربرد است. این حوزه ها عبارتند از:


۱. شهرک های صنعتی
۲. شرکت های آب و فاضلاب شهری
۳. شرکت های آب و فاضلاب روستایی
۴. کلیه شرکتها و کارخانجات صنعتی

مشخصات لوله های فاضلابی زیر زمینی بدون فشار بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۸. (EN 1401-1)

سفتی حلقوی (KN/m2)
SN2
SN4
SN8
قطر(mm)
حداقل ضخامت دیواره (mm)
۱۱۰
۳.۲
۳.۲
۱۲۵
۳.۲
۳.۷
۱۶۰
۳.۲
۴
۴.۷
۲۰۰
۳.۹
۴.۹
۵.۹
۲۵۰
۴.۹
۶.۲
۷.۳

برحسب حوزه کاربردهای زیر برای لوله های فاضلاب U-PVC مورد استفاده قرار می گیرند.
الف) U: حوزه کاربرد برای فاصله بیش از یک متر و کمتر از ساختمان که سیستم لوله کشی مدفون در خاک به آن متصل می شود.
ب) D : حوزه کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر از ساختمان جایی که لوله ها در خاک مدفون شده و به سیستم اصلی فاضلاب شهری متصل می شود.
ج) :UD مورد استفاده در هر دو حوزه کاربرد U و D.

رده بندی بر اساس سفتی حلقوی ( SN )

درون لوله های فاضلابی بدلیل اینکه سیالات عبوری درون آنها بدون فشار هستند، لوله های فاضلابی مشابه یک جسم توپر در نظر گرفته میشود. از این روی برای دسته بندی آنها به جای رده فشاری از سفتی حلقوی (در چهار رده متفاوت : SN 2 , 4 , 8 , 16 ) استفاده میشود. که شرکت شیلنگ و لوله خوزستان بسته به نیاز و تقاضاهای موجود، لوله های فاضلابی خود را در سه رده سفتی حلقوی زیر به بازار عرضه مینماید:
•    SN2
•    SN4
•    SN8

سفتی حلقوی ( SN ) چیست؟

سفتی حلقوی یا ring stiffness  مشخصه اصلی لوله های فاضلاب پی وی سی مدفون د رخاک است که نشان دهنده توانایی لوله در مقاومت در برابر فشار خاک و بارهای زنده ناشی از ترافیک است. سفتی حلقوی اسمی SN یک لوله و یا اتصال، یک عدد گرد شده مناسب است; و معادل با سفتی تعیین شده بر حسب کیلو نیوتن بر متر مربع (kN/m²) بوده; و نشانگر حداقل سفتی حلقوی یک لوله یا اتصال است.

آزمونهای بررسی کیفیت این لوله ها شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، استحکام (مقاومت) ضربه، دمای نرمی (ویکات)، برگشت طولی تحت اثر حرارت (تغییر ظاهری و ابعادی)، آزمون سفتی حلقوی، مقاومت در برابر دی کلرومتان و تعیین میزان درصد رزین(پی وی سی).

پروانه استاندارد