اتصالات فاضلابی موفه (پوش فیت)

اتصالات فاضلابی موفه (پوش فیت)

موفه نوعی اتصال است برای فراهم ساختن حرکت لوله ها در تاسیسات فاضلاب ساختمان.
موفه شرکت شیلنگ ولوله خوزستان یک رابط به صورت یک سر اورینگ و یک سر چسبی است و معمولاً به فاصله های مناسب در ساختمان کارگذاری می شود تا قابلیت انعطاف پذیری شبکه را در برابر نشست ساختمان، زلزله، انبساط و انقباض شبکه و پدافند غیرعامل افزایش دهد.

مزایای محصول «موفه» تولید شرکت شیلنگ و لوله خوزستان

– قابلیت ایجاد سیستم تلفیقی (چسبی – پوش فیت) در شبکه فاضلاب ساختمان
.

– حداقل استفاده از اورینگ در شبکه با در نظر گرفتن مزایای سیستم های پوش فیت .

– جلوگیری از شکست شبکه فاضلاب ساختمان در لوله های اصلی (رایزر) در زمان نشست ، زلزله، انفجار ، انبساط و انقباض شبکه .


– تولید در سایزهای ۶۳ تا ۱۱۰ میلیمتر .
- صرفه جویی قابل توجه نسبت به سایر سیستم های پوش فیت
.

– سهولت در نصب، نگهداری و تعمیرات .

مشخصات اتصالات موفه مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی
۱-۹۱۱۹. (EN 1329-1)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
کد موارد مصرف
۶۳
۳
B
۹۰
۳
B
۱۱۰
۳.۲
BD

برحسب حوزه کاربرد کدهای زیر برای لوله های فاضلاب U-PVC  مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) B: برای استفاده در رو کار داخل ساختمان یابرای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

ب) D: کاربرد در فاصله یک متر از ساختمان و یا کمتر، جایی که لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

ج) BD: برای استفاده در هردو حوزه کاربر B و D در نظر گرفته می شود.

آزمونهای بررسی کیفیت این لوله ها شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، استحکام (مقاومت) ضربه، دمای نرمی (ویکات)، برگشت طولی تحت اثر حرارت (تغییر ظاهری و ابعادی)، آزمون سفتی حلقوی، مقاومت در برابر دی کلرومتان و تعیین میزان درصد رزین)پی وی سی).

پروانه استاندارد