چهارراه ۴۵ درجه

etesal10-products

چهار راه ۴۵ درجه

این نوع اتصال از مهم ترین و پر استفاده ترین گزینه های مربوط به اتصالات است. ویژگی مهم “چهار راه ۴۵درجه” صرفه جویی قابل توجه است. در بعضی مسیرهای اصلی شبکه فاضلاب که اتصالات مصرفی افزایش می یابد و همین در ایجاد دو انشعاب ۴۵ درجه یا ۹۰ درجه به جای دو عدد سه راهی جهت صرفه جئیی در فضا و تعداد اتصال می توان از یک عدد چهار راه ۴۵ درجه استفاده نمود و همچنین در شبکه ها جهت ایجاد انشعابات آتی قابل استفاده خواهد بود. این محصول در شرکت  شیلنگ و لوله خوزستان با طراحی مهندسی و مقاوم در برابر فشار بارهای خارجی با کمترین افت فشار در سایزهای مختلف و با کاربردهای عمومی و تخصصی بر اساس استاندارد  INSO9119-1 , BS EN1329-1 قابل تولید است

مشخصات اتصالات چهار راه ۴۵ درجه مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹. (EN 1329-1)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
کد موارد مصرف
۱۱۰
۳.۲
BD

برحسب حوزه کاربرد کدهای زیر برایاتصالات فاضلاب U-PVC  مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) B: برای استفاده در رو کار داخل ساختمان یابرای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

ب) D: کاربرد در فاصله یک متر از ساختمان و یا کمتر، جایی که لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

ج) BD: برای استفاده در هردو حوزه کاربر B و D در نظر گرفته می شود.

آزمونهای بررسی کیفیت اتصالات شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، دمای نرمی (ویکات)، اثرات حرارت دهی (تغییر ظاهری در قسمت نقطه تزریق)، آزمون سفتی حلقوی (نوع کاربری BD) و تعیین میزان درصد رزین(پی وی سی)

پروانه استاندارد