ردکردن این

لوله های یو پی وی سی
(U-PVC)

محصولات

لوله های پی وی سی UPVC یا پلیکا نوعی لوله پلیمری است که از مواد اولیه پلی ونیل کلراید و در فرایند اکستروژن تولید می شود.  انواع لوله های یو پی وی سی که بیشترین کاربرد را دارند شامل:  فاضلاب ساختمانی ، ناودانی و هواکش ، آب و فاضلاب شهری ، آب رسانی تحت فشار، چاه و زهکشی، شبکه برق و مخابرات ، جارومرکزی و لوله کرشرینگ جهت رول کردن محصولات بسته بندی صنعتی.

لوله فاضلاب ساختمانی

بیشتر بدانید...

لوله فاضلاب شهری

بیشتر بدانید...

لوله ناودانی
(انتقال آب باران-هواکش)

بیشتر بدانید...

لوله کرشرینگ

بیشتر بدانید...

لوله جداره چاه
(بدون شیار)

بیشتر بدانید...