ردکردن این
انتقال اب باران شیلنگ و لوله خوزستان

لوله های انتقال آب باران یا ناودانی (ISIRI 12142)

لوله های ناودانی در شرکت شیلنگ و لوله خوزستان بر اساس استاندارد ملی (ISIRI 12142) به رنگ طوسی تولید می گردد، و کاربرد انتقال آب باران به صورت روکار و در بعضی موارد به عنوان لوله هواکش در داخل ساختمان استفاده می شود. این لوله ها در سایزهای 50 الی 160 میلیمتر تولید می شوند.

مشخصات لوله های ناودانی جهت انتقال آب باران نصب روی کار بر اساس استاندارد ملی
12142-1 (EN 12200-1)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
حوزه کاربرد:انتقال آب باران
۵۰
۱.۵
R
۶۳
۱.۸
R
۶۳
۲
R
۷۵
۲
R
۹۰
۲
R
۱۱۰
۲
R
۱۱۰
۲.۲
R
۱۲۵
۲.۵
R
۱۶۰
۳.۲
R

آزمونهای بررسی کیفیت این لوله ها شامل:

آزمون مواد اولیه (درصد رزین PVC)، وضعیت ظاهری، ابعاد و رواداری، استحکام (مقاومت) ضربه، استحکام ضربه کششی، استحکام کششی، ازدیاد طول در پارگی، دمای نرمی (ویکات) وبر گشت طولی است.

پروانه استاندارد